Voor al uw vragen over de aanvraag van uw aanstellingspassen kunt u contact opnemen met:

Stichting Verkeersregelaars Nederland

Telefoon: 0900 82 00 360

(€ 0,15 pm)

ma t/m do tussen 9 - 15 uur
vrij tussen 9 tot 12 uur

of per mail: helpdesk@aanstellingspas.nl

Aanstellingsbesluit transportbegeleider(s)

Eerste aanvraag

Eerste aanvraag van het aanstellingsbesluit voor de transportbegeleider

Verlenging

De einddatum van het aanstellingsbesluit voor de transportbegeleider is (binnenkort) verstreken. U komt in aanmerking voor een verlenging.

Zoekgeraakt

Mijn aanstellingspas voor de transportbegeleider is zoekgeraakt

 

CODE 95 en vrijstelling

Vrijstelling code 95 voor oudere chauffeurs vervalt
 
In Europa moeten beroepschauffeurs iedere 5 jaar 35 uur nascholing volgen om het vrachtauto­ (C) en/of busrijbewijs (D) beroepsmatig te mogen gebruiken. Chauffeurs met een C­ en/of D­rijbewijs en geboren voor 1 juli 1955, zijn op dit moment in Nederland vrijgesteld van de nascholingsplicht. De Europese Commissie heeft Nederland opgedragen om uiterlijk per 1 juni 2015 de regelgeving aan te passen, omdat de huidige regelgeving in strijd is met de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid. Het ministerie van Infrastructuur Milieu heeft deze aanpassing in voorbereiding. Klik hier en zie wat op u van toepassing is.

Bent u geboren voor 1 juli 1955?  
U kunt nog zonder nascholing code 95 op uw rijbewijs krijgen door uw rijbewijs om te wisselen of te verlengen. Daarvoor heeft u de volgende mogelijkheden:
 
1. Rijbewijs omwisselen.  
Als u nog geen code 95 op uw rijbewijs heeft, dan kunt u het laten bijschrijven:   Ga voor 1 juni naar de gemeente en vraag een vervangend rijbewijs aan.  Het vervangende rijbewijs krijgt dezelfde geldigheid als het huidige rijbewijs.  Code 95 wordt bijgeschreven en krijgt dezelfde einddatum als het rijbewijs.
 
2. Rijbewijs verlengen  (Vroegtijdig) verlengen van het rijbewijs:  
Zorg dat het CBR uw Eigen verklaring inclusief Geneeskundig verslag vóór 1 maart 2015 ontvangt. U moet hiervoor langs een bedrijfsarts of arts van gecertificeerde arbodienst. Zie voor meer informatie cbr.nl.  
 
Als het nodig is verwijst het CBR u naar een medisch specialist. Soms moet u ook een rijtest doen.  Zodra de Verklaring van geschiktheid is afgegeven, ontvangt u van ons een brief en kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.  
 
Het nieuwe rijbewijs met code 95 krijgt een geldigheid van maximaal vijf jaar.
 
Nascholing afgerond?  
Heeft u voldaan aan de verplichte nascholing (35 uur, waarvan 7 uur praktijk), dan kunt u er ook voor kiezen om na 1 juni 2015 uw rijbewijs te vervangen of te vernieuwen. U hoeft uw Eigen verklaring dan niet voor 1 maart 2015 te hebben ingediend. De code 95 moet voor het C-­rijbewijs op 10 september 2016 en voor het D-rijbewijs op 10 september 2015 op het rijbewijs staan.
 
Nascholing gedeeltelijk gevolgd?  
Moet u nog een aantal nascholingsuren volgen om te voldoen aan de verplichte nascholing? Dan kunt u deze volgen en door het opleidingsinstituut laten registreren. De code 95 moet voor het C­rijbewijs op 10 september 2016 op het rijbewijs staan en voor het D­rijbewijs op 10 september 2015. De nascholing moet dan ook voor deze data afgerond zijn.
 
Wanneer u al in het bezit bent van code 95 kunnen nascholingsuren die minder dan 5 jaar voor het verlopen van de code 95 zijn gevolgd, ook gebruikt worden bij de eerstvolgende verlenging van code 95.
 
Meer informatie  
Via Mijn CBR kunt u controleren of er al nascholingscursussen geregistreerd zijn. 

Voorbeeld pasfoto's

De pasfoto voor het aanstellingspasje moet goed zichtbaar en herkenbaar zijn. In het document dat u hier kunt downloaden kunt u lezen waaraan de pasfoto moet voldoen.

 

Downloads

U kunt hier de documenten en formulieren downloaden met betrekking tot het aanvragen van een aanstellingspas.
 


 

 

 
Copyright 2009- 2011 VCNL Rijkswaterstaat
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutSmall textMedium textMaximum textOpenedBorderBoxed