U bent hier: her beroeps

 

Voor al uw vragen over de aanvraag van uw aanstellingspassen kunt u contact opnemen met:

Stichting Verkeersregelaars Nederland

Telefoon: 0900 82 00 360

(€ 0,15 pm)

ma t/m do tussen 9 - 15 uur
vrij tussen 9 tot 12 uur

of per mail: helpdesk@aanstellingspas.nl

Voor wie

De aanstelling van verkeersregelaars met in het kader van hun beroep verkeersregelende taken kan telkens voor een periode van vijf jaren worden verlengd, met dien verstande dat:
  • Verkeersregelaars met in het kader van het beroep verkeersregelende taken, middels een schriftelijke verklaring van de werkgever aannemelijk maken in het afgelopen jaar in het kader van hetzelfde beroep frequent verkeersregelend te hebben opgetreden. 
  • De aanvraag tot verlenging wordt uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de geldigheid van de eerder afgegeven aanstelling ingediend.
  • In het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden, 
     
    (Voor de aanvraag van een VOG kunt u terecht bij de gemeente waarin u bent ingeschreven).

NB: De aanstellingspas kan vanaf een half jaar vooraf aan het verstrijken van de geldigheidsduur worden verlengd.

Voor de verlenging moet de originele aanstellingspas worden meegezonden met de benodigde bescheiden.

Wat moet u doen

Als werkgever van de verkeersregelaars of als zelfstandig werkende verkeersregelaar, kunt u een aanvraag voor één of meerdere aanstellingspassen indienen, door de gegevens in te voeren op de aanvraagpagina.

De volgende documenten dient u digitaal aan te leveren bij uw aanvraag:

  • Bewijs eerdere aanstelling(en) in meerdere niet aangrenzende gemeenten in meerdere provincies
  • Verklaring van werkgever inzake art. 8 lid 1b van de Regeling Verkeersregelaars 2009.
  • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden, 
 
Volgens de Regeling verkeersregelaars 2009 dient de verkeersregelaar een verklaring (art. 8, lid 1b Regeling verkeersregelaars 2009 ) te kunnen overleggen. In deze website is deze verklaring opgenomen en kunt u na deze te hebben gelezen akkoord verklaren. U hoeft dus geen verklaring mee te sturen.
 
Bij verlenging van een landelijke aanstelling de "oude" aanstellingspas sturen naar het Verkeerscentrum Nederland.

NAAR AANVRAAGPAGINA 

Zorg ervoor dat u de digitale pasfoto('s) bij de hand heeft

 

 

 

Voorbeeld pasfoto's

De pasfoto voor het aanstellingspasje moet goed zichtbaar en herkenbaar zijn. In het document dat u hier kunt downloaden kunt u lezen waaraan de pasfoto moet voldoen.

 

 
Copyright 2009- 2011 VCNL Rijkswaterstaat
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutSmall textMedium textMaximum textOpenedBorderBoxed