U bent hier: her trans

 

Voor al uw vragen over de aanvraag van uw aanstellingspassen kunt u contact opnemen met:

Stichting Verkeersregelaars Nederland

Telefoon: 0900 82 00 360

(€ 0,15 pm)

ma t/m do tussen 9 - 15 uur
vrij tussen 9 tot 12 uur

of per mail: helpdesk@aanstellingspas.nl

Voor wie

1. De aanstelling van transportbegeleiders kan telkens voor een periode van vijf jaren worden verlengd, met dien verstande dat:

a. transportbegeleiders in het bezit zijn van een geldig CCV-B-diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer dan wel voldoen aan artikel 2.7.2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor de categorieën B, C en E, en aannemelijk kunnen maken in het afgelopen jaar frequent als transportbegeleider te hebben opgetreden;

2. De transportbegeleiders zijn tevens in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag 

NB: De aanstellingspas kan vanaf een half jaar vooraf aan het verstrijken van de geldigheidsduur worden verlengd.

Voor de verlenging moet de originele aanstellingspas worden ingeleverd bij het Verkeerscentrum Nederland.
 

Wat moet u doen

 

Vult u op de aanvraagpagina uw gegevens voor de verlenging van de aanstelling in.
 

De volgende documenten dient u digitaal aan te leveren bij uw aanvraag:

  • Kopie van een geldig rijbewijs categorie B, C en E.
  • Kopie van een geldig CCV-B-diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer ( behalve bij vrijstelling door geboortedatum of code 95)
  • Verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan 2 mnd)

Volgens de Regeling verkeersregelaars 2009 dient de verkeersregelaar een verklaring (art. 8, lid 1.a Regeling verkeersregelaars 2009) te kunnen overleggen.In deze website is deze verklaring opgenomen en kunt u na deze te hebben gelezen akkoord verklaren. U hoeft dus geen verklaring mee te sturen. 

De "oude" aanstellingspas dient u op te sturen naar het Verkeerscentrum Nederland.


 

NAAR AANVRAAGPAGINA

Zorg ervoor dat u de digitale pasfoto bij de hand heeft!

Voorbeeld pasfoto's

De pasfoto voor het aanstellingspasje moet goed zichtbaar en herkenbaar zijn. In het document dat u hier kunt downloaden kunt u lezen waaraan de pasfoto moet voldoen.

 

 
Copyright 2009- 2011 VCNL Rijkswaterstaat
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutSmall textMedium textMaximum textOpenedBorderBoxed