U bent hier: ini trans

 

Voor al uw vragen over de aanvraag van uw aanstellingspassen kunt u contact opnemen met:

Stichting Verkeersregelaars Nederland

Telefoon: 0900 82 00 360

(€ 0,15 pm)

ma t/m do tussen 9 - 15 uur
vrij tussen 9 tot 12 uur

of per mail: helpdesk@aanstellingspas.nl

Voor wie?

1. Voor de aanstelling als transportbegeleider komen slechts in aanmerking personen die:
a. de leeftijd van 24 jaren hebben bereikt;
b. in het bezit zijn van een geldig CCV-B-diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer;
c. in het bezit zijn van een geldig rijbewijs  B, C en E;
d. in het bezit zijn van een getuigschrift transportbegeleider, dat niet ouder is dan 6 maanden, 
 
- of voorzover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een certificaat waaruit
blijkt dat met goed gevolg een proeve van bekwaamheid is afgelegd of een verklaring waaruit
blijkt dat gedurende een periode van negen maanden een aanpassingstage als bedoeld in
artikel 1 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, is doorlopen; en
 
e. in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden, 
 
(Voor de aanvraag van een VOG kunt u terecht bij de gemeente waarin u bent ingeschreven).
 

Wat u moet doen

Vult u op de aanvraagpagina uw gegevens voor de aanvraag van een of meerdere aanstellingspassen in.

De volgende documenten dient u digitaal aan te leveren bij uw aanvraag:

  • Verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan 2 maanden)
  • Kopie van het getuigschrift, niet ouder dan 6 maanden, voorzien van Politie waarmerk 
  • Kopie van een geldig rijbewijs categorie B, C en E
  • Kopie van een geldig CCV-B-diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer
NAAR AANVRAAGPAGINA
 
Zorg ervoor dat u de digitale pasfoto bij de hand heeft.

 
Copyright 2009- 2011 VCNL Rijkswaterstaat
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutSmall textMedium textMaximum textOpenedBorderBoxed